[Sự kiện] Social Listening A-Z

4753

Social Listening đang trở thành nền tảng không thể thiếu của Performance Marketing. Nếu như các Marketing Agencies rất cần Category & Consumers insights từ Social Listening để giành lợi thế cho Strategy Pitching, thì Brands lại xem Social Listening để đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing cũng như theo dõi thương hiệu, sản phẩm, đối thủ và […]